Context

DELA heeft enige tijd geleden de App Before You Leave gelanceerd voor personen die graag hun levensverhaal willen doorvertellen, of voor personen die juist makkelijker een gesprek aan willen gaan met mensen die het einde van hun leven naderen. De App heeft al voor vele grote meerwaarde gebracht, echter wil DELA toetsen of zij dit echt op de juiste manier doen. Daarnaast wil DELA toetsen of de App Before You Leave ook zoals beoogd gebruikt wordt.

Challenge

Binnen DELA wordt er al volop Agile gewerkt en zijn alle rollen binnen Scrum verdeeld. Ook worden er wekelijkse product sprints gedaan. Om te toetsen of de Before You Leave App wordt gebruikt zoals DELA dit voor ogen had is er een samenwerking met BAMMBOO aangegaan. Binnen deze samenwerking is er antwoord gezocht naar welke propositie de juiste is voor Before You Leave en of de App verder aan alle verwachtingen voldeed. Dit alles om het bestaansrecht van Before You Leave te toetsen.

Approach

Om de vraagstukken te kunnen beantwoorden heeft het innovatieteam van DELA voor Before You Leave het hele sprint traject doorlopen met BAMMBOO. Startende met een Intake en Growth Audit. In deze eerste onderdelen is er goed gekeken naar de basis en data van Before You Leave, dit als uitgangspunt voor de volgende fase. In de volgende fase is er een Growth Model Canvas sessie gedaan, middels deze sessie is de propositie, persona(s), customer journey, de kanalen, metrics maar ook de doelen inzichtelijk gemaakt. Door het doen van deze sessie werden er al meteen goede inzichten verkregen waar de pijnpunten en kansen lagen voor Before You Leave. Vanuit het Growth Model Canvas is er allereerst een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Deze bevindingen in combinatie met de bevindingen uit het Growth Model Canvas boden basis voor optimalisaties en experimenten. Een aantal experimenten zijn uitgevoerd om zowel de propositie, de persona, de app inhoud, als ook de kanalen te toetsen en valideren.

Results

Het traject met DELA Before You Leave heeft veel waardevolle inzichten gegeven. Zo werd de persona scherp gesteld, werd de propositie scherp gesteld en de behoefte uit de markt getoetst. Naast deze resultaten, is er ook aanzienlijke groei gerealiseerd. Zo is er 360% meer interactie met de app bewerkstelligd en zijn er 3370 app installs gerealiseerd in slechts 1,5 week (waar er eerder 800 app installs in 1 maand werden behaald). Ook zijn de kosten per install aanzienlijk naar beneden gegaan, van 1,69 – 9,50 euro per app install naar 0,51 euro per app install (Facebook campagne app install).

#email-marketing
#landingpages
#google-ads
#content marketing
#data analyse
#social-advertising

Product Validation

50%

Training en workshops

10%

Hands-on werkzaamheden Growth Architects

40%
2
Maanden
logo-dela-bammboo-growth-hacking-lean-validation-training
2
Proposities scherp gekregen
+3370
App Installs
8
Landingpages
+360
App sessies
app-mokeup-before-you-leave-dela

Gezamenlijk interessante inzichten opdoen met het Growth Model Canvas, professionaliteit in het opzetten van experimenten, alles onderbouwd met cijfers (doorleren obv data), verbluffende resultaten, snelle doorlooptijd en goede planning. Wat mij het meest verraste was de persoonlijke begeleiding, met passie en inzet alsof we werkten met mede-eigenaars van ons product. Of ze groei hebben gerealiseerd? Absoluut! Veel hogere conversie tegen veel lagere kosten.

Esther Bennenbroek Growth Consultant - Before You Leave